Lên kế hoạch thiết kế

Hướng dẫn 6 bước thiết kế mạng theo phương pháp PPDIOO

Việc thiết kế hệ thống mạng là vô cùng quan trọng, không chỉ để thuận tiện trong quá trình sử dụng mà còn giúp dễ dàng khắc phục nếu có xảy ra sự cố hoặc cần bảo trì nâng cấp, dưới đây là các bước thiết kế mạng theo phương pháp PPDIOO:

Thiết kế mạng theo phương thức PPDIOO bao gồm 6 bước:

Bước 1: Prepare (Chuẩn bị)

Tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp kết hợp quan sát tình hình thực tế, sau đó phân tích đánh giá và chọn lọc ra những công nghệ thích hợp cho hệ thống mạng sắp xây dựng và đề xuất những mô hình phát thảo ban đầu.

Bước 2: Plan (Lên kế hoạch)

Lên kế hoạch thiết kế phương pháp PPDIOO
Lên kế hoạch thiết kế

Trong phần lên kế hoạch, cần sử dụng những bước sau:

– Lên kế hoạch mua các thiết bị mạng

– Lên kế hoạch cài hệ điều hành mạng và các ứng dụng

– Lên kế hoạch lập bảng báo giá

– Lên kế hoạch lập bản hợp đồng

– Lên kế hoạch lập bản thanh lý hợp đồng

Bước 3: Thiết kế (Design)

Bước này bao gồm các công việc:

– Thiết kế lớp ứng dụng và dịch vụ mạng

– Lựa chọn công nghệ mạng

– Quy hoạch địa chỉ IP

– Thiết kế về mặt định tuyến

– Thiết kế kiên trúc bảo mật

– Thiết kế hạ tầng mạng

-Thiết kế mô hình vật lý

– Thiết kế hệ thống tài liệu

Thiết kế theo quy trình khoa học
Thiết kế theo quy trình khoa học

Bước 4: Triển khai (Implement)

Trong quá trình triển khai, các thiết bị mới cần phải được cài đặt và  cấu hình tuân theo thiết kế trước đó. Nếu là nâng cấp, thay thế thiết bị cần lưu trữ dự phòng thông tin thiết bị để có thể khôi phục lại cấu hình ban đầu nếu có sự cố xảy ra.

Bước 5: Vận hành (Operate)

Trong quá trình vận hành cần quản lý, giám sát các thành  phần mạng, duy trì hoạt động định tuyến ổn định, cải thiện hiệu suất, kiểm tra và khắc phục các sự cố phát sinh.

Bước 6: Tối ưu hóa hệ thống (Optimize)

Qua quá trình vận hành, kỹ sư mạng sẽ đưa ra những đề xuất để tối ưu hệ thống để hệ thống mạng hoàn thiện hơn.

Yêu cầu ghi rõ nguồn khi copy nội dung: https://didongsieure.vn/

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *